Ià-huò-huà (耶和華) sê Gô-iók Séng-gĭng diē-sié Siông-dá̤ gì miàng, sê téng Hĭ-báik-lài-ngṳ̄ gì „יהוה“ lì gì. Tiĕng-ciō-gáu iâ ĭk có̤ „Ngā-ŭi“ (雅威), bêng nêng-ùi cuòi ciáh sê ciáng-káuk gì ĭk huák.

Ià-huò-huà cháung-cô̤ nĭk-tàu gâe̤ng nguŏk, Michelangelo uâ gì.