Yughur-cŭk (Yughur-ngṳ̄: Yughur) sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh mìng-cŭk, ciō-iéu sĕng-uăk diŏh Găng-sé̤ṳk. Yughur-cŭk iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék. Ciā mìng-cŭk sê gô-dā̤ Uyghur Dá̤-guók ciō-tā̤ mìng-cŭk gì hâiu-dâi, gó-chṳ̄ gâe̤ng Uyghur-cŭk gì lĭk-sṳ̄ guăng-hiê cêng chĭng.

Yughur-cŭk gōng Yughur-ngṳ̄.