Simpson Gông (Ĭng-ngṳ̄: Simpson County) sê Mī-guók Mississippi gì siŏh ciáh gông.

Simpson Gông
—  Gông  —
Simpson County, Mississippi
Simpson Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Mississippi
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)