Sṳ̄ Lŏk-báik

(Iù Sṳ̄-lŏk-báik dêng-hióng lì gì)

Sṳ̄ Lŏk-báik (史犖伯, Ĭng-ngṳ̄: Robert Warren Stewart, 1850 n. - 1895 n.) sê Ĭng-guók gì siŏh ciáh diòng-gáu-sê̤ṳ. Ĭ sê siŏh ciáh Ái-ī-làng nè̤ng.

Sṳ̄ Lŏk-báik