Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sĕk-cê-lô (十字路), iâ hô̤ lā̤ Sĭk-diêu-uōng (實兆遠, Mā-lài-ngṳ̄: Sitiawan), sê Mā-lài-să̤-ā Pék-lék-ciŭ (霹靂州) Mâng-ṳ̀ng-gâing (曼絨縣) gì siŏh-ciáh dê-kṳ̆. Cāng-sē̤ Hók-ciŭ-nè̤ng iā sâ̤, gó-chṳ̄ bô gó Siēu Hók-ciŭ (小福州).