拍開主菜單

Bō̤-lò̤ (Lá-dĭng-ngṳ̄: Paulus, Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Παῦλος, Háng-cê: 保羅), iâ hô̤ lō̤ Séng Bō̤-lò̤ hĕ̤k-ciā Dâi-só gì Bō̤-lò̤, sê Gĭ-dók-gáu cō̤-gĭ gì duòng-gáu-sê̤ṳ, iâ sê Gĭ-dók-gáu lĭk-sṳ̄ siông dék dê̤ṳng-iéu gì sé̤ṳ-dù cĭ-ék. Ĭ sê Siēu Ā-sá̤-āDâi-só nè̤ng, gáu Siēu Ā-sá̤-ā, Hĭ-lé-nà̤ gâe̤ng É-dâi-lé gáuk-dê duòng-gáu, siā lāu Sĭng-iók diē-sié gì iā sâ̤ buô-hông. Bō̤-lò̤ dâi-kái găh gŭng-nguòng 67 nièng diŏh Lò̤-mā sùng-dô̤.