Siēu Ā-sá̤-ā (小亞細亞) sê Ā-ciŭ să̤-buô gì siŏh ciáh buáng-dō̤, găh Dê-dṳ̆ng-hāi gâe̤ng Ŭ-hāi cĭ-găng. Gĭng-dáng gì Siēu Ā-sá̤-ā sṳ̆k Tū-ī-gì gì līng-tū.