Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hò̤-mā gì «Ó̤-dáik-suói» tàu-tàu buô-hông, sāi Gū Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄ siā gì

Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄Hĭ-lé-nà̤-nè̤ng gōng gì ngṳ̄-ngiòng.

Ĭng-ngṳ̄ Wikibooks ô guăng-ṳ̀ Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄ gì kuó-buōng.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄ Wikipedia