Pulaski Gông (Kentucky)

Pulaski Gông (Ĭng-ngṳ̄: Pulaski County) sê Mī-guók Kentucky gì siŏh ciáh gông.

Pulaski Gông
—  Gông  —
Pulaski County, Kentucky
Pulaski Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Kentucky
Uōng-câng www.somersetpulaskichamber.com