Prentiss Gông (Mississippi)

Prentiss Gông (Ĭng-ngṳ̄: Prentiss County) sê Mī-guók Mississippi gì siŏh ciáh gông.

Prentiss Gông
—  Gông  —
Prentiss County, Mississippi
Prentiss Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Mississippi
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)