Philadelphia Gông (Pennsylvania)

Philadelphia Gông (Ĭng-ngṳ̄: Philadelphia County) sê Mī-guók Pennsylvania gì siŏh ciáh gông.

Philadelphia Gông
—  Gông  —
Philadelphia County, Pennsylvania
Philadelphia Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Pennsylvania
Uōng-câng www.phila.gov