Ocean Gông (Ĭng-ngṳ̄: Ocean County) sê Mī-guók New Jersey gì siŏh ciáh gông.

Ocean Gông
—  Gông  —
Ocean County, New Jersey
Ocean Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New Jersey
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)