Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Iēng «Nâ Ô Iā-séu» gì nè̤ng găk Dâ̤ 32 Gái Dŭng-gĭng Guók-cié Diêng-īng-ciék huòi-dák guăng-cáe̤ng gì ông-dà̤

«Nâ Ô Iā-séu» sê siŏh-buô Huák-guók diêng-īng. Diŏh Nĭk-buōng dà̤-mĕ̤k hô̤ lā̤ „Nâ Ô Iā-séu Báik-diòng“ (動物だけが知っている).[1]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu修改

  1. 動物だけが知っている. 東京国際映画祭.