Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Muāng-ngṳ̄

manju gisun
Huák-nguòng guók Dṳ̆ng-guók
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Háik-lṳ̀ng-gĕ̤ng
Mìng-cŭk 107 uâng
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
50 (2013 nièng)
ngṳ̄-hiê
Tungusic
  • Southern
    • Manchu group
      • Muāng-ngṳ̄
Huŏng-ngiòng
ùng-cê hiê-tūng Muāng-ùng (Mūng-gū cê-mō̤)
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-2 mnc
ISO 639-3 mnc
Glottolog manc1252
ELP Manchu
Ngùi-hiēng tiàng-dô
Critically endangered (UNESCO)
cêu buóh miĕk-ciŏk

Muāng-ngṳ̄ (ᠮᠠᠨᠵᡠ
ᡤᡳᠰᡠᠨ
, Lò̤-mā diōng-siā: manju gisun) iâ hô̤ lā̤ Muāng-ciŭ-ngṳ̄, sê Muāng-cŭk-nè̤ng (gô-dā̤ hô̤ lā̤ Muāng-ciŭ-nè̤ng) gì ngṳ̄-ngiòng, iâ sê Chĭng-dièu gì guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng.

Có̤i cā, Muāng-chĭng gì sū-iū guăng-huŏng ùng-cṳ̆ dŭ sê kék Muāng-ngṳ̄ siā gì. Gáu Muāng-chĭng diē guăng ī-hâiu, kék Muāng-ngṳ̄ gâe̤ng Háng-ngṳ̄ cà̤ siā, dáng-sê nâ sê é-sé̤ṳ ô mâ̤ siŏh-iông gì dê-huŏng ī Muāng-ngṳ̄ ôi ciō. Bók-guó sêu Háng-cŭk ùng-huá gì īng-hiōng, găk Muāng-chĭng Gièng-lṳ̀ng gì sèng-âu cêu ô iā sâ̤ Muāng-cŭk-nè̤ng nâ báik gōng Háng-ngṳ̄, cê-gă mìng-cŭk gì ngṳ̄-ngiòng gōng mâ̤ chĭng-chṳ̄ lāu. Gáu 1912 nièng Sĭng-hâi Gáik-mêng sìng-gŭng ī-hâiu, Muāng-cŭk-nè̤ng â̤ giăng sêu gáu páuk-hâi, mò̤ gāng gōng Muāng-ngṳ̄. Ciŏng-uâng â̤ báik gōng Muāng-ngṳ̄ gì nè̤ng cêu muōng biéng muōng ciēu lāu. Gĭng-dáng kék Muāng-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng nâ ô 50 ciáh nè̤ng, chă-bók-dŏ̤ dŭ sê lâu-nè̤ng. Bók-guó, ĭng-ôi Muāng-chĭng có̤i cā gì ùng-cṳ̆ mò̤ gūi ciáh nè̤ng káng â̤ huôi-é, gó-chṳ̄ Dṳ̆ng-guók iâ kăi-sṳ̄ bō̤-hô Muāng-ngṳ̄. Dṳ̆ng-guók gâe̤ng guók-cié gà̤-dēng gó ô siŏh dêng nè̤ng diŏh lā̤ ŏ̤k ciā ngṳ̄-ngiòng.