Middlesex Gông (New Jersey)

Middlesex Gông (Ĭng-ngṳ̄: Middlesex County) sê Mī-guók New Jersey gì siŏh ciáh gông.

Middlesex Gông
—  Gông  —
Middlesex County, New Jersey
Middlesex Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New Jersey
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)