Mièu-cŭk (苗族) sê Dĕ̤ng-nàng Ā gì siŏh ciáh mìng-cŭk, iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék. Mièu-cŭk nè̤ng cê̤ṳ-chĭng Hmong-cŭk, guó-cié siông ék-buăng dŭ ciŏng ciā mìng-cŭk hô̤ có̤ Hmong-cŭk, Mièu-cŭk nâ sê dó̤i sĕng-uăk diŏh Dṳ̆ng-guók hī siŏh buô-hông gì chĭng-hŭ.

Mièu-cŭk gōng Mièu-ngṳ̄.