Marshall Gùng-dō̤ Gê̤ṳng-huò-guók
Republic of the Marshall Islands
Aolepān Aorōkin M̧ajeļ
Flag of the Marshall Islands.svg Seal of the Marshall Islands.svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Marshall Gùng-dō̤ gì sū-câi.
Marshall Gùng-dō̤ gì sū-câi.
Siū-dŭ Majuro

Marshall Gùng-dō̤Dâi-iòng-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă.