Mī-guók liāng Samoa

Mī-guók liāng Samoa Cūng-ciŭ
Territory of American Samoa
Teritori o Amerika Sāmoa
Flag of American Samoa.svg Coat of Arms of American Samoa.svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Mī-guók liāng Samoa gì sū-câi.
Mī-guók liāng Samoa gì sū-câi.
Siū-hū Pago Pago

Mī-guók liāng Samoa (美國領--, Ĭng-ngṳ̄: American Samoa) sê Mī-guók găk Dâi-iòng-ciŭ gì siŏh ciáh sṳ̆k-dê. Siū-hū sê Pago Pago.