Lō̤-cṳ̄

Lō̤-cṳ̄ (老子) sê Dṳ̆ng-guók Chŭng-chiŭ Sì-dâi gì siŏh ciáh sṳ̆-siōng-gă. Gáu-muōi-lāu ké̤ṳk Dô̤-gáu cŭng chĭng hô̤ lā̤ Dô̤-dáik Tiĕng-cŭng (道德天尊).

Lō̤-cṳ̄ Chiông