Lá-hô-cŭk (拉祜族, Lá-hô-ngṳ̄: lad hull) sê Dĕ̤ng-nàng-ā gì siŏh ciáh mìng-cŭk, ciō-iéu sĕng-uăk diŏh Hùng-nàng, diŏh Uŏk-nàng, Miēng-diêng, Laos gâe̤ng Tái-guók iâ ô. Lá-hô-cŭk iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék.

Lá-hô-cŭk gōng Lá-hô-ngṳ̄.