KashmirNàng-ā gì siŏh ciáh dê-kṳ̆, bău-guák Éng-dôJammu gâe̤ng Kashmir, PakistanAzad Kashmir gâe̤ng Gilgit-Baltistan, Dṳ̆ng-guók Sĭng-giŏngAksai Chin.

Kashmir