Jackson Gông (South Dakota)

Jackson Gông (Ĭng-ngṳ̄: Jackson County) sê Mī-guók South Dakota gì siŏh ciáh gông.

Jackson Gông
—  Gông  —
Jackson County, South Dakota
Jackson Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ South Dakota
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)