Huò-sĭng (和珅, Muāng-ciŭ-ngṳ̄: ᡥᡝᡧᡝᠨ = Hešen, 1750 n. 7 ng. 1 h. - 1799 n. 2 ng. 22 h.) sê Muāng-chĭng sèng-âu gì siŏh ciáh dâi-sìng. Ĭ sê Muāng-ciŭ Ciáng-è̤ng-gì nè̤ng, sáng Niohuru.

Huò-sĭng

Huò-sĭng găk céng-dê gâe̤ng ngôi-gău gà̤-dēng iā ô buōng-sê̤ṳ, gó-chṳ̄ Gièng-lṳ̀ng iā káng-dâe̤ng ĭ, niông ĭ có̤ duâi guăng. Bók-guó ĭ iâ sê Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng siŏh ciáh iā chók-miàng gì tăng-guăng, chió lā̤ cièng ô gūi é hī-māng sâ̤. Ĭ gâe̤ng Gă-kéng guăng-hiê mâ̤ huò, 1799 nièng Gă-kéng chĭng-céng ī-hâiu mā-siông ciŏng ĭ niăh kī lì, bék ĭ cê̤ṳ-sák.