Henderson Gông (Illinois)

Henderson Gông (Ĭng-ngṳ̄: Henderson County) sê Mī-guók Illinois gì siŏh ciáh gông.

Henderson Gông
—  Gông  —
Henderson County, Illinois
Henderson Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Illinois
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)