Hòng-ciŭ Să̤-hù

Hòng-ciŭ Să̤-hù (杭州西湖) sê Dṳ̆ng-guók Ciék-gŏng Hòng-ciŭ gì siŏh ciáh hù, iâ sê Dṳ̆ng-guók iā chók-miàng gì siŏh ciáh hŭng-gīng-kṳ̆.

Hòng-ciŭ Să̤-hù