Hòng-ciŭ (杭州) sê Ciék-gŏng-sēng gì siū-hū.

Hòng-ciŭ-chê
—  Hó-sēng-ngék siàng-chê  —
杭州市

Hòng-ciŭ găk Ciék-gŏng-sēng gì ôi-dé gì ôi-dé
Hòng-ciŭ găk Ciék-gŏng-sēng gì ôi-dé gì ôi-dé
Hòng-ciŭ găk Ciék-gŏng-sēng gì ôi-dé
Hòng-ciŭ-chê găk Dṳ̆ng-guók
Hòng-ciŭ-chê
Hòng-ciŭ-chê
Hòng-ciŭ găk Dṳ̆ng-guók gì sū-câi.
Cô̤-biĕu: 30°15′N 120°10′E / 30.250°N 120.167°E / 30.250; 120.167
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Sēng Ciék-gŏng
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 16,596 km2
Ìng-kēu (2016)
 - Dŭ-liāng 9,188,000 nè̤ng
Uōng-câng www.hangzhou.gov.cn