Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hò̤-mī (毫米) sê siŏh cṳ̄ng dòng-dô dăng-ôi, gé có̤ mm. Siŏh chiĕng hò̤-mī dēng-ṳ̀ siŏh .