Greene Gông (New York)

Greene Gông (Ĭng-ngṳ̄: Greene County) sê Mī-guók New York gì siŏh ciáh gông.

Greene Gông
—  Gông  —
Greene County, New York
Greene Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New York
Uōng-câng www.greenegovernment.com