Grand Isle Gông (Vermont)

Grand Isle Gông (Ĭng-ngṳ̄: Grand Isle County) sê Mī-guók Vermont gì siŏh ciáh gông.

Grand Isle Gông
—  Gông  —
Grand Isle County, Vermont
Grand Isle Gông gì ôi-dé
Grand Isle Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Vermont
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)