GibraltarĬng-guók gì siŏh ciáh hāi-ngôi liāng-tū, găk Iberia Buáng-dō̤ gì có̤i nàng.

Gibraltar
Gibraltar
Gibraltar gì
Gibraltar hŭi-ciŏng
hŭi-ciŏng
Gibraltar ê só͘-chāi.

Gibraltar buōng-dā̤ sê Să̤-băng-ngà gì siŏh buô-hông, diŏh 1704 nièng ké̤ṳk Ĭng-guók ciéng-liāng. 1713 nièng, Să̤-băng-ngà ciŏng Gibraltar gák ké̤ṳk Ĭng-guók. Bók-guó gĭng-dáng Să̤-băng-ngà céng-hū gó sê nêng-ùi Gibraltar sê Să̤-băng-ngà gì liāng-tū.