Gŏ̤-gák-hié

Gŏ̤-gák-hié (高甲戲) sê Ciòng-ciŭ gì siŏh cṳ̄ng kiŏk cṳ̄ng, kĕk Mìng-nàng-ngṳ̄Ciòng-ciŭ-uâ lì chióng.

高甲戲《昭君出塞》.png

Gŏ̤-gák-hié diòng gáu Dài-uăng ī-hâiu, huák-diēng siàng Dài-uăng gì Gŏ̤-giāng-hié.