Gă-liŏk nè̤ng Iù-dâi

Gă-liŏk nè̤ng Iù-dâi (加畧𠆧猶大, Hĭ-báik-lài-ngṳ̄: יהודה איש קריות, Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Ὶούδας Ὶσκαριώτης, Ĭng-ngṳ̄: Judas Iscariot) sê Gĭ-dók-gáu diē-sié gì siŏh ciáh ìng-ŭk. Ĭ sê Ià-sŭ gì 12 ciáh sé̤ṳ-dù cĭ ék.

Gă-liŏk nè̤ng Iù-dâi

Ĭ ôi lāu dáik gáu 30 dó̤i ngṳ̀ng-nguòng ciŏng Ià-sŭ Gĭ-dók chók-mâ̤, có̤i cṳ̄ng Ià-sŭ ké̤ṳk niăh kī kó̤ déng sī diŏh Sĕk-cê-gá siông. Gáu-muōi Iù-dâi cêng-kó̤ tó̤i-huói, gó-chṳ̄ cê̤ṳ-sák.

Iù-dâi gì miàng-cê găk gĭng-dáng Să̤-huŏng sié-gái dâi-biēu buói-puáng. Gĭ-dók-gáu ciō-liù nêng-ôi ĭ sê puáng-dù. Mì-ék nâ ô hông lìng-dĭ ciō-ngiê (Gnosticism) gì nè̤ng nêng-ôi ĭ sê có̤i hō̤ gì sé̤ṳ-dù.