Duâi Antilles Gùng-dō̤

Duâi Antilles Gùng-dō̤ (Să̤-băng-ngà-ngṳ̄: Antillas Mayores) găk Caribe Dê-kṳ̆, sê Să̤ Éng-dô Gùng-dō̤ gì siŏh buô-hông, bău-guák Cuba, Jamaica, Hispaniola (Haiti gâe̤ng Dominica Gê̤ṳng-huò-guók) gâe̤ng Puerto Rico.