Cuba Gê̤ṳng-huò-guók
República de Cuba
Flag of Cuba.svg Coat of Arms of Cuba.svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Cuba gì sū-câi.
Cuba gì sū-câi.
Siū-dŭ La Habana

CubaMī-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă, găk Cuba-dō̤ gà̤-dēng. Ĭ iâ sê Mī-ciŭ mì-ék siŏh ciáh siâ-huôi-ciō-ngiê guók-gă.