Mī-ciŭ (美洲), ciòng-miàng Ā-mī-lé-gă (亞美利加)[1], sê sié-gái gà̤-dēng gì siŏh ciáh dâi-lṳ̆k. Mī-ciŭ â̤ dé̤ṳng buŏng Báe̤k Mī-ciŭ gâe̤ng Nàng Mī-ciŭ 2 ciáh ciŭ.

Mī-ciŭ

Chăng-kō̤

Siŭ-gāi
  1. R. S. Maclay; C. C. Baldwin; S. H. Leger. Dictionary of the Foochow Dialect 3. 1929. 1.