Să̤ Éng-dô Gùng-dō̤

Să̤ Éng-dô Gùng-dō̤Caribe Dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh gùng-dō̤, bău-guák Lucayan Gùng-dō̤, Duâi Antilles Gùng-dō̤ gâe̤ng Nâung Antilles Gùng-dō̤.