Dièu-siēng-cŭk (朝鮮族, Dièu-siēng-ngṳ̄: 조선족) iâ hô̤ lā̤ Dâi-hàng-mìng-cŭk (大韓民族, Hàng-guók-ngṳ̄: 대한민족), sê Dièu-siēng buáng-dō̤ gì ciō-tā̤ mìng-cŭk, găk Dṳ̆ng-guók gâe̤ng Ngò̤-lò̤-sṳ̆ iâ ô iā sâ̤ Dièu-siēng-cŭk gì nè̤ng. Gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng dŭ-liāng ô 8000 uâng nè̤ng. Dièu-siēng-cŭk gì mū-ngṳ̄ sê Dièu-siēng-ngṳ̄, iâ hô̤ lā̤ Hàng-guók-ngṳ̄.