Chiĕng-gī: 1 chiĕng-gī
Sié-gī: Sèng 1 sié-gī | 1 sié-gī | 2 sié-gī
Nièng-dâi: 50 nièng-dâi | 60 nièng-dâi | 70 nièng-dâi | 80 nièng-dâi | 90 nièng-dâi | 100 nièng-dâi | 110 nièng-dâi
Nièng: 75 nièng | 76 nièng | 77 nièng | 78 nièng | 79 nièng | 80 nièng | 81 nièng | 82 nièng | 83 nièng | 84 nièng | 85 nièng
80 nièng găk gì-tă lĭk-huák
Găng-ciĕ Gī-māu nièng
gáu
Gĕng-sìng nièng
Gregorius lĭk 80 nièng
LXXX
Julius lĭk bī Gregorius lĭk cā -2 gĕ̤ng
Hŭk-lĭk 624 nièng
Dô̤-gáu-lĭk 2777 nièng
Huòi-lĭk 559 BH~558 BH
Nĭk-buōng Huòng-gī 740 nièng
Tàng-gī 2413 nièng
Hĭ-báik-lài-lĭk 3840~3841


Hindu lĭk
- Vikram Samvat 135 – 136
- Shaka Samvat 2 – 3
Iran lĭk -542 – -541
Runic lĭk 330
Assyria lĭk 4830 nièng
Ethiopia lĭk 74~75

80 nièng găk Julius Lĭk-huák diē-sié sê siŏh ciáh nông-nièng, tàu gĕ̤ng sê bái-lĕ̤k.

Duâi dâi

Siŭ-gāi

Chók-sié

Siŭ-gāi

Guó-sié

Siŭ-gāi