Chiĕng-gī: 1 chiĕng-gī
Sié-gī: Sèng 1 sié-gī | 1 sié-gī | 2 sié-gī
Nièng-dâi: Sèng 10 nièng-dâi | Sèng 0 nièng-dâi | 0 nièng-dâi | 10 nièng-dâi | 20 nièng-dâi | 30 nièng-dâi | 40 nièng-dâi
Nièng: 7 nièng | 8 nièng | 9 nièng | 10 nièng | 11 nièng | 12 nièng | 13 nièng | 14 nièng | 15 nièng | 16 nièng | 17 nièng
12 nièng găk gì-tă lĭk-huák
Găng-ciĕ Sĭng-ê nièng
gáu
Ìng-sĭng nièng
Gregorius lĭk 12 nièng
XII
Julius lĭk bī Gregorius lĭk cā -2 gĕ̤ng
Hŭk-lĭk 556 nièng
Dô̤-gáu-lĭk 2709 nièng
Huòi-lĭk 629 BH~628 BH
Nĭk-buōng Huòng-gī 672 nièng
Tàng-gī 2345 nièng
Hĭ-báik-lài-lĭk 3772~3773


Hindu lĭk
- Vikram Samvat 67 – 68
- Shaka Samvat -66 – -65
Iran lĭk -610 – -609
Runic lĭk 262
Assyria lĭk 4762 nièng
Ethiopia lĭk 6~7

12 nièng găk Julius Lĭk-huák diē-sié sê siŏh ciáh nông-nièng, tàu gĕ̤ng sê bái-ngô.

Duâi dâi

Siŭ-gāi

Chók-sié

Siŭ-gāi

Guó-sié

Siŭ-gāi