Cĕu Ù-cṳ̆ (騶無諸, ? - s 192 n.) sê Mìng-uŏk-guók gì dâ̤ 7 sié guók-uòng, iâ sê Uŏk-uòng Gău-ciēng gì hâiu-dâi.

Ù-cṳ̆

Sèng 220 nièng, Cìng Sṳ̄-huòng miĕk Mìng-uŏk, ciŏng ĭ hié có̤ gŭng-diōng. Gáu-muōi-lāu dó̤i-chiū miĕk Cìng-dièu. Hâung Ṳ̄ mò̤ hŭng ĭ có̤ guók-uòng, Ù-cṳ̆ cêu dó̤i-chiū Làu Băng páh Hâung Ṳ̄, hŭng Mìng-uŏk guók-uòng. Ĭ ciŏng Mìng-uŏk gì siū-dŭ téng Ū-ì-săng gì săng-kă buăng gáu gĭng-dáng gì Hók-ciŭ lì.