É-dâi-lé-ngṳ̄

"É-dâi-lé-ngṳ̄" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "意大利語", dók cē̤-nē̤.

É-dâi-lé-ngṳ̄ (italiano) sê Éng-dô Ĕu-lò̤-bă Ngṳ̄-hiê Lá-dĭng-ngṳ̄-cŭk gì siàng-uòng, sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. É-dâi-lé-ngṳ̄ sê Ĕu-ciŭ É-dâi-lé-nè̤ng sāi gì ngṳ̄-ngiòng. É-dâi-lé-ngṳ̄ gâe̤ng Să̤-băng-ngà-ngṳ̄ , Huák-ngṳ̄ sê chĭng-chék. Ciòng sié-gái ī É-dâi-lé-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 8000 uâng nè̤ng.[1][2]

É-dâi-lé-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu修改

Ngiê-dāu lièng-giék修改

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Italian ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.


Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Italian

Ĭng-ngṳ̄ Wikibooks ô guăng-ṳ̀ É-dâi-lé-ngṳ̄̄ gì kuó-buōng.
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
É-dâi-lé-ngṳ̄ Wikipedia