Washburn Gông (Wisconsin)

Washburn Gông (Ĭng-ngṳ̄: Washburn County) sê Mī-guók Wisconsin gì siŏh ciáh gông.

Washburn Gông
—  Gông  —
Washburn County, Wisconsin
Washburn Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Wisconsin
Uōng-câng www.co.washburn.wi.us