Victoria kō̤-nèng cī:

  1. Victoria Nṳ̄-uòng: Ĭng-guók siŏh gì ciáh nṳ̄-uòng.
  2. Victoria (Ó̤-ciŭ): Ó̤-ciŭ gì siŏh ciáh ciŭ.
  3. Victoria Hù: Hĭ-ciŭ gì siŏh ciáh hù.
  4. Victoria (British Columbia): Gă-nā-dâi British Columbia gì siū-hū.
  5. Victoria (Seychelles): Seychelles gì siū-dŭ.


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.