拍開主菜單

Wikipedia β

Uòng-ò̤

Uòng-ò̤ (黃河) sê Dṳ̆ng-guók báe̤k-huŏng gì siŏh dèu ò̤. Ciā ò̤ găk Chĭng-câung gŏ̤-nguòng hŭ-uái huák-nguòng, làu guó Chĭng-hāi, Sé-chiŏng, Găng-sé̤ṳk, Nìng-hâ, Nô̤i Mūng-gū, Siēng-să̤, Săng-să̤, Ò̤-nàng gâe̤ng Săng-dĕ̤ng, có̤i cṳ̄ng diŏh Săng-dĕ̤ng gì Dĕ̤ng-ìng làu gáu Bók-hāi diē-sié. Gó̤-lòng dèu ò̤ dŭ-liāng ô 5464 gŭng-lī hī māng dòng.