Tiék-muòng-guăng (chê)

(Iù Tiék-muòng-guăng-chê dêng-hióng lì gì)

Tiék-muòng-guăngDṳ̆ng-guók Sĭng-giŏng Uyghur Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ dĭk-hăk gì siŏh ciáh gâing-ngék-chê.