Siòng-bāng câng (祥坂站, sĭk-cié tĕ̤k „Siòng-buāng“) sê Hók-ciŭ dê-tiék 2 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Dài-gĕ̤ng-kṳ̆ Siòng-bāng Ciĕ-lô (祥坂支路) diô-kāu gì â-dā̤. Siòng-bāng câng găk 2019 nièng 4 nguŏk 26 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.

Siòng-bāng câng