Saint Helena, Ascension gâe̤ng Tristan da Cunha

Saint Helena, Ascension gâe̤ng Tristan da Cunha
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
Flag of the United Kingdom.svg Coats of arms of None.svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Saint Helena, Ascension gâe̤ng Tristan da Cunha gì sū-câi.
Saint Helena, Ascension gâe̤ng Tristan da Cunha gì sū-câi.
Siū-hū Jamestown

Saint Helena, Ascension gâe̤ng Tristan da CunhaĬng-guók găk Hĭ-ciŭ gì siŏh ciáh sṳ̆k-dê, bău-guák Saint Helena, Ascension Dō̤ gâe̤ng Tristan da Cunha.