Saint Helena, Ascension gâe̤ng Tristan da Cunha

Saint Helena, Ascension gâe̤ng Tristan da CunhaĬng-guók găk Hĭ-ciŭ gì siŏh ciáh sṳ̆k-dê, bău-guák Saint Helena, Ascension Dō̤ gâe̤ng Tristan da Cunha.

Saint Helena, Ascension gâe̤ng Tristan da Cunha
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
Saint Helena, Ascension gâe̤ng Tristan da Cunha gì gì
Sê̤ṳng-gŏ̤: God Save the King
"Siông-dá̤ bō̤-êu guók-uòng"
Ciō-guòng guók-gă Ĭng-guók
Siū-hū Jamestown
Có̤i duâi siàng-chê Half Tree Hollow
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Ĭng-ngṳ̄
Céng-hū gŭng-ciō lĭk-hiēng, sṳ̆k-dê, guòng-lĭk bóng-hâ
• guók-uòng
Charles 3-sié
• cūng-dók
Nigel Phillips
• Ascension hèng-céng diōng-guăng
Sean Burns
• Tristan da Cunha hèng-céng diōng-guăng
Fiona Kilpatrick & Stephen Townsend
• Saint Helena Siū-sĭk Dâi-sìng
Julie Dorne Thomas
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
394 km2 (152 sq mi)
Ìng-kēu
• 2016 nièng puō-că
5,633
• Mĭk-dô̤
13.4/km2 (34.7/sq mi)
GDP (mìng-ngiê) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$43,000,000
Huó-bê Saint Helena pound (£) (SHP) (Saint Helena gâe̤ng Ascension)
Ĭng-bâung (£) (GBP) (Tristan da Cunha)
Sì-kṳ̆ UTC±00:00 (GMT)
Sì-găng gáik-sék dd/mm/yyyy
Kŭi-chiă huŏng-hióng cō̤
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +290 (Saint Helena gâe̤ng Tristan da Cunha)
+247 (Ascension)
+44 20 (Tristan da Cunha)
Uōng-mĭk sáuk-siā .sh
.ac (nâ diŏh Ascension)