Să̤-nàng Suói-kṳ̆ (NBA)

Să̤-nàng Suói-kṳ̆ (Ĭng-ngṳ̄: Southwest Division) sê NBA Să̤-buô Lièng-mèng gì siŏh ciáh suói-kṳ̆ (division), â-dā̤ gì giù-dôi ô Dallas Mavericks, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans gâe̤ng San Antonio Spurs.