Sìng-ū Tiĕng-huòng (Nĭk-buōng-ngṳ̄: 神武天皇 (じんむてんのう)), áng Nĭk-buōng sìng-uâ gì gōng-huák, sê Nĭk-buōng gì tàu siŏh ciáh tiĕng-huòng.

Sìng-ū Tiĕng-huòng