Sáu (嗽) sê siŏh cṳ̄ng hŭ-ngék-dô̤ gì dŏk-huák céng-cáung. Dông-ŭk sáu gì sèng-âu siăng-muòng sĕng guŏng lâi, hŭ-ngék-gĭ siŭ-sáuk, hié diē-sié gì ké-ák biéng gèng; dăng săng-mŭk-siŏh-sì siăng-muòng kŭi kī lì, hié diē-sié gì kŭng-ké póng chók lì. Ék-buăng sáu gì sèng-âu ô siăng-ĭng.

Siŏh ciáh nè̤ng găk lā̤ sáu